Graviditet

MS påvirker ikke kvinders fertilitet. Kvinder med MS har ægløsning som raske kvinder, og der er heller ingen grund til at tro, at kvinder med MS aborterer hyppigere, end raske kvinder gør.

En graviditet har heller ikke nogen negativ indflydelse på dit sygdomsforløb.

Tværtimod viser forskellige undersøgelser, at en graviditet kan have gunstig virkning på sygdommen.

Typisk vil kvinder have færre attakker under graviditeten. Til gengæld øges hyppigheden af attakker typisk lige efter fødslen, indtil sygdommen igen finder sit gamle leje.

Efter fødslen kan kvinder også opleve en øget fysisk og psykisk belastning. Det er både på grund af den hormonelle påvirkning og fordi, det kan være udmattende at have et spædbarn i huset, som kræver hyppig amning og pleje.

Fødslen
Som MS patient kan du blive smertestillet under fødslen på samme måde, som raske kvinder kan. Selv en epiduralblokade, som er en rygmarvsbedøvelse, vil ikke have negativ indflydelse på din sygdom.

Amning
Som udgangspunkt kan du som MS patient amme dit barn. Visse former for medicin er ikke tilrådeligt sammen med amning, og derfor skal du altid træffe beslutning om at amme sammen med din scleroselæge.

I det hele taget skal du altid planlægge en eventuel graviditet sammen med din scleroselæge. Graviditeten kan have betydning for den medicin, du eventuelt tager, og samtidig er det vigtigt, at din graviditet planlægges i en stabil fase i din sygdom.

Merck Serono har i samarbejde med to sclerose-læger udgivet en brouchure om MS og Graviditet.

Share |