Kost

Der er ingen direkte sammenhæng mellem den mad, du spiser, og udviklingen af din sygdom. Alligevel er det vigtigt for MS patienter at få en sund og varieret kost. Man kan sige det sådan, at det særligt for MS patienter, og andre mennesker med en diagnose, er vigtigt at have en generel god helbredstilstand, og her spiller kosten en væsentlig rolle.

MS patienter anbefales derfor at følge Sundhedsstyrelsens kostråd. På hjemmesiden scleroseinfo.dk kan man finde gode kostråd for MS patienter og i Scleroseforeningen kan du købe en kogebog for MS patienter.

Der findes ikke noget bevis for, at alkohol og rygning har indflydelse på sygdommens udvikling. Rygning er ikke sundt for nogen, og ligesom med maden, er det vigtigt for MS patienter at have en generel god helbredstilstand. Så kan du lægge cigaretterne på hylden, vil det være en rigtig god ide.

Alkohol kan øge trætheden og svække balancen selv hos raske mennesker. Da udtalt træthed og svækket balance i forvejen kan være nogle af symptomerne hos MS patienter, kan indtagelse af alkohol forstærke de symptomer og medføre ubehag. Det betyder ikke, at du ikke kan drikke lidt vin ind imellem, men at du skal undgå at overdrive det. Hvis du indtager medicin er det altid en god ide at spørge din læge eller MS-sygeplejerske til råds.

Share |