Attakvis MS

Den attakvise MS er kendetegnet ved, at der opstår akutte sygdomsudbrud, hvor et eller flere symptomer fremtræder voldsomt under attakket. Attakket kan udvikler sig over dage eller uger, og symptomerne kan være synsforstyrrelser, koordinationsproblemer eller spasticitet.

Symptomerne vil i sygdommens tidlige fase ofte forsvinde helt mellem attakkerne. Men når MS er i en mere fremskreden fase, vil attakkerne oftere efterlade permanente symptomer.

Symptomerne er meget forskellige fra person til person, ligesom hyppigheden af attakkerne er det. Nogle personer oplever et meget roligt forløb, hvor attakkerne optræder sjældent - i nogle tilfælde med mange års mellemrum. Andre personer oplever mere aggressive forløb med hyppige attakker - for nogle flere gange årligt. Det hyppigste er, at sygdommen starter med mange hyppige attakker. Hele 85 procent af patienterne har sådan et sygdomsforløb i den tidlige fase.

På engelsk hedder attakvis MS relapsing-remitting MS (RRMS).

Share |