Prognose for patienter med MS

En test som ofte bruges er elektronystagmografi eller videooculografi, som er en test af øjets rytmiske bevægelser. Øjets normale bevægelser kan blive svækket hos personer med MS, fordi myelinet er blevet beskadiget.

Test af blinke-refleksen bruges også ind imellem for at fastslå en diagnose. Igen er det en forsinket reaktion på påførte stimuli, som kan vidne om beskadigelse af myelinet, som lægen er opmærksom på.

Oplever man til gengæld lammende symptomer helt fra begyndelsen og mange attakker, samt har man fået sygdommen i en høj alder, så kan det betyde en mere alvorlig udvikling af sygdommen.

Omkring halvdelen af alle patienter kan se frem til et gunstigt sygdomsforløb.

MS er ikke en dødelig sygdom
MS er heldigvis ikke en dødelig sygdom. Kun meget få mennesker dør som følge af komplika-tioner, som har med MS sygdommen at gøre. Langt de fleste mennesker med MS lever lige så længe som mennesker uden MS.

Det er også vigtigt at huske på, at den rigtige behandling kan lindre mange symptomer under attakker og DMD kan bremse sygdommens udvikling. Det er derfor vigtigt at komme i den rigtige behandling, så snart diagnosen er stillet.

Relaterede links:
Et godt liv med MS
Nyheder og Information

Share |