Interferon behandling mildner sklerose

Søger du information om sclerose behandling? Siden 1996 har interferon behandling været standardbehandling af sclerose i Danmark. Interferon behandling kan ikke kurere sklerose, med den kan bremse udviklingen og mildne sygdommens attakker. Ud over at mildne de fysiske symptomer har interferon behandling også vist sig at mindske de kognitive forstyrrelser. Kognitive funktioner er processerne omkring vores tænkning og bevidsthed såsom sansning, koncentration, indlæring, hukommelse og problemløsning mm.

Her på siden kan du læse mere om:

Vil du læse mere om sclerose behandling med interferon? Klik ind her på hjemmesiden under behandling af MS.

MS Nyheder - Klik her Kontaktinformation - Klik her

Hvad er interferon behandling?

Interferon er et naturligt protein, som kroppens immunforsvar producerer som respons på virusinfektioner. Der findes flere former af interferon: alfa interferon, beta interferon og gamma interferon. Man kan i dag producere interferon i store mængder ved hjælp af gensplejsning. Interferon beta 1-a er den hyppigste behandling i Danmark. Interferon behandling tages som injektioner i underhuden 3 gange om ugen, eller det injiceres ind i musklen 1 gang om ugen. Interferon leveres i sprøjter og er fyldt på forhånd.

Tidlig interferon behandling er bedst

Hvornår bør man som sclerose-patient starte interferon behandling? Studier har vist, at jo hurtigere man starter efter MS diagnosen er givet, jo bedre. Tidlig interferon behandling med høj dosis og højfrekvent behandling giver den bedste sygdomsopbremsning og et mildere sygdomsforløb. Ud fra adskillige studier har man konkluderet, at når der først er sket skader i hjernen, kan de ikke repareres. Derfor er det vigtigt at starte så tidligt som muligt, før der sker skader. Da det er din neurolog, som kender præcis dit sygdomsforløb, er det ham/hende der bedst kan vejlede dig om din behandling.

Er der bivirkninger ved interferon behandling

Interferon behandling har ikke været associeret med livstruende bivirkninger, siden man startede med behandlingen i 1996. Det hænger sammen med, at interferonerne (et naturligt protein) virker ved at modulere (påvirke) immunsystemet i stedet for at suppremere (undertrykke) immunsystemet.

Der er stor forskel på bivirkninger afhængig af hvilken type interferon, man tager. Du kan få flere oplysninger af din læge, samt på indlægssedlen på det enkelte interferon produkt. De hyppigst forekommende bivirkninger er influenzasymptomer, rødme og irritation ved injektionsstedet samt udvikling af neutraliserende antistoffer (Nabs).

Kontakt

Du kan læse mere om de tilgængelige behandlingsmuligheder her på hjemmesiden. Har du spørgsmål til interferon behandling eller andre af Merck Seronos produkter,

kan du ringe til: 35 25 35 50.

Share |