Interferon beta kan forsinke sygdomsforløbet i sclerose

Søger du information om behandling til patienter med multipel sclerose? Interferon beta har siden 1996 været standardbehandling i Danmark til mennesker med sklerose. Interferon beta kan ikke kurere sclerose, som er en kronisk sygdom i centralnervesystemet, men behandlingen kan forsinke sygdommens progression og mildne attakkerne. De fysiske symptomer bliver mildnet, og samtidig bliver de kognitive funktioner ikke påvirket i samme grad som uden behandling. Det gælder funktioner som koncentration, indlæring, sansning, problemløsning og hukommelse. Rebif® er et interferon beta produkt.

Her på siden kan du læse mere om:

Vil du se mere information om Rebif®Interferon beta med det samme? Så klik ind her på hjemmesiden under behandling af MS.

MS Nyheder - Klik her Kontaktinformation - Klik her

Interferon beta er et naturligt protein

Interferon beta er den mest anvendte behandling til danske sklerose-patienter. Ud over sin positive indflydelse på sygdomsforløbet er der i de fleste tilfælde heller ikke meget alvorlige bivirkninger ved behandlingen. Det skyldes, at interferon beta ikke undertrykker immunforsvaret, men derimod påvirker det. Interferon beta er nemlig et naturligt protein, som kroppens immunforsvar producerer som respons på virusinfektioner. I dag kan man producere store mængder interferon vha. bioteknik, og det ligner mere eller mindre det interferon, der er i kroppen. Rebif® er et eksempel på interferon beta til sklerose-patienter.

Forskellige interferon beta varianter

Der findes flere former af interferon: alfa interferon, beta interferon og gamma interferon. Inden for interferon beta er der både interferon beta 1-a og Interferon beta 1-b. Interferon beta 1-a er den hyppigste behandling i Danmark mod multipel sclerose. Interferon beta 1-a tages som injektioner i underhuden 3 gange om ugen, eller det injiceres i musklen 1 gang om ugen. Produktet leveres i sprøjter, som er fyldt på forhånd. Interferon beta 1-b var det første registrerede produkt til sclerose behandling. Denne type injiceres i underhuden hver anden dag. Modsat interferon beta 1-a, skal den ældre variant selv blandes, idet den leveres som pulver og solvens.

Interferon beta giver størst effekt tidligt i forløbet

Hvornår skal man starte interferon beta behandling? Jo tidligere, jo bedre er svaret. Sclerose er en sygdom i centralnervesystemet, som skader områder i hjernen. Adskillige studier har vist, at når der først er sket skader i hjernen, kan de ikke repareres. Derfor er det vigtigt, at man starter interferon behandling straks efter sin diagnose. Så kan sclerosens såkaldte attakker blive mildnet og skaderne mindre. Tidlig interferon beta behandling med høj dosis og højfrekvent behandling giver derfor den bedste sygdomsopbremsning og et mildere sygdomsforløb.

Det er vigtigt at understrege, at det er den enkelte sklerose-patients neurolog, som kender det individuelle sygdomsforløb bedst – og derfor altid kan give den bedste vejledning i forhold til interferon beta behandling.

Kontakt

Du kan læse mere om de tilgængelige behandlingsmuligheder og interferon beta her på hjemmesiden. Har du spørgsmål til Rebif® interferon beta eller andre af Merck Seronos produkter, kan du ringe til: 35 25 35 50.

Share |