Injektionsbehandling

Alle tilgængelige førstevalgsbehandlinger af MS, skal indtil videre tages som en injektion.

Det betyder, at du skal igang med at lære at injicere dig selv. Der findes flere forskellige hjælpemidler der kan lette det at skulle stikke sig selv. Det er f.eks forskellige typer af autoinjektorer, kølepuder til injektionsstedet, sprøjtevinger osv. Spørg din MS-sygeplejerske hvilke muligheder der kan hjælpe dig bedst muligt.

Det er også din MS-sygeplejerske der vil sikre du bliver grundigt oplært og får den rette teknik fra starten. Der findes to former for injektioner; Subkutan injektion og intramuskulær injektion. Du kan her se hvordan de to adskiller sig.

Share |