Glatirameracetat

Glatirameracetat
Virkningsmekanismen for Glatirameracetat er forskellig fra den man kender på Interferonerne. Stoffet er ikke immunsuppremerende og virker formentlig også ved at gøre immunsystemet mindre aggressivt, ligesom interferonerne. Det er uvist om stoffet har samme effekt på sygdomsprogressionen som interferonerne har vist det. Glatirameracetat skal injiceres hver dag i underhuden (subkutant).

Bivirkninger til glatirameracetat behandling
I alle kliniske forsøg er reaktioner på injektionsstedet observeret til at være den hyppigste bivirkning. Herefter er mindst et eller flere af følgende symptomer: Vasodilatation, brystsmerter, dyspnø, hjertebanken eller takykardi blevet beskrevet som en øjeblikkelige reaktion lige efter injektionen eller inden for få minutter efter en glatirameracetat injektion.

Injektionsbivirkninger
Rødme, hævelse, smerte og kløe ved injektionsstedet. Her gælder også, at man skal sørge for at skifte injektionssted hver gang man injicerer sig. Herudover har nogle glæde af at lægge noget køligt på stedet, da kulde dæmper smerte. Nogle anvender også smertestillende cremer eller salver. Din MS sygeplejerske kan vejlede og rådgive dig nærmere om dette.

Post-injektion reaktion
Ca. 1/3 del vil opleve én af følgende symptomer få minutter efter en injektion: Vasodilatation, brystsmerter, dyspnø, hjertebanken eller takykardi. Symptomet er forbigående, men kan naturligvis opleves som meget ubehageligt.

Share |