Interferonbehandlinger

Interferon beta 1-a
Interferon beta 1-a er den hyppigst anvendte behandling i Danmark. Injektionerne tages enten i underhuden (subkutant) 3 x ugentligt eller injiceres ind i musklen (intramuskulært) x 1 ugentligt. Begge behandlinger leveres i forfyldte sprøjter.

Interferon beta 1-b
Er det første interferon der blev registreret til behandling af MS. Injiceres i underhuden (subkutant) hver anden dag. Medicinen skal man selv blande (leveres som pulver og solvens der skal mixes).

Kognitive funktioner
Behandling med interferon beta har vist at have effekt på de fysiske symptomer der kan opleves under et attak, men også på de kognitive funktioner. Kognitive funktioner er defineret som de processer vores tænkning og bevidsthed udgøres af, dvs. sansning, koncentration, indlæring og hukommelse, begrebsdannelse, problemløsning og bearbejdning.

Bivirkninger til interferonbehandling
Der er stor forskel på de forskellige produkter, både med hensyn til hvor hyppigt den enkelte oplever bivirkninger, samt hvor slemt de opleves. Du kan få flere oplysninger hos din MS-sygeplejerske, samt ved at læse indlægssedlen på det enkelte produkt.

De hyppigst forekommende bivirkninger er
- Influenzasymptomer
- Rødme og irritation ved injektionsstedet
- Udvikling af neutraliserende antistoffer (Nabs)

Influenzasymptomer:
Opleves oftes primært i starten af behandlingen, dvs. De første 3-4 måneder, hvorefter de aftager i hyppighed og styrke. Man kan overkomme en del af disse symptomer ved dels at tage sin injektion før sengetid, så man kan sove fra noget af ubehaget, samt ved at tage paracetamol eller ibuprofen profylaktisk. Din MS-sygeplejerske kan vejlede og rådgive dig nærmere om dette.

Injektionsbivirkninger
Den rødme og irritation der fremkommer på injektionsstedet, er i virkeligheden tegn på et immunologiske respons. Det ændrer dog ikke ved, at det for nogle kan være meget ubehageligt og smertefuldt. Man skal derfor altid sørge for at skifte injektionssted hver gang man injicerer sig (følg f.eks. et stikkeskema[BL1] ). Herudover har nogle glæde af at lægge noget køligt på stedet, da kulde dæmper smerte. Nogle anvender også smertestillende cremer eller salver. Din MS-sygeplejerske kan vejlede og rådgive dig nærmere om dette.

Neutraliserende antistoffer
Effekten af interferoner kan aftage hvis man udvikler antistoffer, hvorfor du jævnligt får taget en blodprøve der kan afsløre om du stadig har effekt af din interferon behandling. Der er stor forskel på hvor hyppigt man udvikler antistoffer, afhængigt af hvilket produkt man anvender. Heldigvis er der flere behandlinger på markedet, som kan anvendes hvis man udvikler Nabs.

Share |