Nåleangst - stikkefobi

Vores tanker, følelser og motivation påvirker indbyrdes hinanden. Det er derfor vigtigt, at du helt fra behandlingens start, tænker på dine injektioner som en handling hvor du aktivt gør noget for at bekæmpe og bremse din MS udvikling.

En god oplæring hos din MS-sygeplejerske og evt. brug af hjælpemidler, skaber et godt udgangspunkt for dine selv-injektioner. Det viser sig endvidere, at nålens størrelse, synlighed af nålen, samt hyppigheden af injektionerne kan være medvirkende faktorer. Faktisk er hyppige injektioner en af måderne at komme nåleangst til livs på. Ganske enkelt fordi du hurtigere bliver fortrolig med teknikken.

Share |