Legal statement & Privacy policy

Privacy policy

Dette website tilhører Merckgroup. Se vores privacy policy på:

Legal disclaimer

Læs mere om vores legal disclaimer her:

OPHAVSRET

Ophavsrettighederne til denne website, herunder, men ikke begrænset til, alle dokumenter, filer, tekster, billeder, grafiske fremstillinger, enheder og koder samt til websitens generelle "helhedsindtryk" ejes af Merck Serono International SA eller tredjepart i henhold til aftale.

Du har lov til at kopiere og udskrive uddrag eller dokumenter fra denne website (bortset fra indhold, der ejes af tredjepart, og som er anført som sådan) til egen brug til ikke-kommercielle formål, forudsat at sådanne kopier eller udskrifter respekterer alle ophavsrettigheder eller andre meddelelser om ejerskab samt enhver ansvarsfraskrivelse, der er indeholdt deri. Merck Serono-logoer og -varemærker må ikke bruges eller gengives uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Ud over det, der specifikt er angivet ovenfor, er gengivelse af (dele af) indhold på denne websiteforbudt. Der må ikke etableres links til denne website på andre websites uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Vi kan ikke garantere, at du har ret til at bruge indhold, der ejes af tredjepart, og som er tilgængeligt på websiten, og du skal indhente tilladelse fra tredjepart, før du bruger eller henter sådant indhold. Indhold, som er beskyttet af ophavsret, må ikke ændres, og meddelelser om kreditering af forfatter eller meddelelser om ophavsret, der fremgår af indholdet, må ikke ændres uden forudgående indhentning af de relevante tilladelser.

Bortset fra den begrænsede tilladelse, der er anført ovenfor, skal intet på denne website forstås som tildeling af rettigheder eller licenser.

Alle produktnavne, der henvises til på denne website, er varemærker tilhørende Merck Serono-koncernen, undtagen de mærker der er angivet som ejet af andre virksomheder, og alle rettigheder forbeholdes.

WEBSITENS INDHOLD FRA TREDJEPART

På denne website kan findes indhold, der ejes af tredjepart, (f.eks. artikler, data eller uddrag) og kan også indeholde hyperlink til websites, der ejes af tredjepart. Dette indhold og disse link, der ejes af tredjepart, findes på websiten som en service til vores brugere. Vi har ingen kontrol over de websites eller det indhold, som vi henviser til, der ejes af tredjemand, som du får adgang til, eller som er tilgængeligt på denne website. Derfor tiltræder, støtter, anbefaler eller accepterer vi ikke ansvaret for tredjeparts websites eller indhold eller for tilgængeligheden til sådanne websites. I særdeleshed påtager vi os ikke erstatningsansvar, der opstår som følge af påstande om, at indhold, der ejes af tredjepart, (hvad enten offentliggjort på dette eller andre websites) krænker en persons immaterielle ejendomsrettigheder, eller erstatningsansvar, der opstår som følge af oplysninger eller meninger, der er indeholdt i tredjeparts website eller indhold.

AGENTER OG TJENESTEUDBYDERE

Sommetider benytter vi andre virksomheder og personer til at udføre funktioner for os. De kan få brug for adgang til dine personlige oplysninger, men udelukkende for at udføre deres funktioner.

ADGANG OG RETTELSER

Hvis vi behandler personlige oplysninger om dig, har du i henhold til databeskyttelsesloven ret til at anmode om adgang til disse personlige oplysninger (hvilket vi kan opkræve et mindre beløb for). 

Du har også ret til at kræve eventuelle fejlagtige oplysninger om dig rettet gratis. Du kan anmode om rettelse af dine oplysninger ved at sende et brev til Merck Serono International (Att. Neurology Department; 9, Chemin des Mines, 1211 Geneva Schweiz). 

Skriv dit navn og emnet for din besked tydeligt på al kommunikation, og tilføj også dit brugernavn eller registreringsoplysninger, hvis du har fået nogen.

SÅDAN KONTAKTES VI

Referencer til "Merck", "vi", "os" og "vores" er referencer til Merckgroup og associerede selskaber. Du kan kontakte ethvert Merck-selskab ved at ringe til telefonnumrene, der er nævnt på websitets velkomstside eller i sektionen "Kontakt os".

Share |