MS og familien

Når et medlem af familien får stillet en MS diagnose påvirker det hele familien og omgangskredsen.

En MS diagnose kan betyde, at familien skal til at gøre nogle ting anderledes. Det kan være i forhold til både daglige rutiner, weekendfornøjelser og ferier at familien skal tage hensyn til den sygdomsramte.

I nogle familier bliver der med en MS diagnose vendt op og ned på rollefordelingen, hvilket for nogle kan være svært at håndtere. Ikke mindst for MS patienten selv, som måske har svært ved at acceptere, at han/hun ikke kan overkomme så meget som tidligere.

Da det særligt er yngre voksne, som rammes af sygdommen, er der ofte børn i familien, som har svært ved at forstå, at mor eller far er syg. Hos patientforeningenerne eller på en scleroseklinik kan du rekvirere bogen "My-Elins mor har MS". Den forklarer på en god og pædagogisk måde, hvad MS er.

På de næste sider kan du læse om de mere følelsesmæssige spørgsmål i forhold til din sygdom - og få nogle ideer til, hvordan man kan tackle dem.

Share |