Hjælp børn til at forstå MS

Mange MS patienter har små børn, fordi MS typisk rammer yngre kvinder. Og det er vigtigt, at børnene hurtigt får vished om, at mor eller far er blevet syg.

Børn er meget sensitive, det vil sige, at de er utroligt gode til at fornemme stemninger. De fornemmer meget hurtigt, hvis noget "er galt" - for eksempel hvis mor og far er kede af det. Også selvom de ikke siger noget til barnet.

Mange forældre vil gerne skåne deres børn for dårligt nyt, som kan give barnet bekymringer. Som eksempelvis at fortælle barnet, at mor eller far er blevet syg. Men det er en dårlig ide, for barnet ved godt, at noget er galt. Og hvis forældrene intet fortæller, digter børnene selv historier om, hvad der kan være galt, og de historier er som regel langt værre end virkeligheden.

Tal åbent om sygdommen, og besvar de spørgsmål, som børnene har. Læs bøger om emnet, hvis børnene er store nok. Hos patientforeningenerne eller på en scleroseklinik kan du rekvirere bogen "My-Elins mor har MS". Den forklarer på en god og pædagogisk måde, hvad MS er.

Lad ikke børnene blive omsorgspersoner for dig eller jer. Børn kan slet ikke tåle det ansvar, de skal stadig have lov til at være børn. Det er også langt det bedste, hvis I kan opretholde en hverdag, der ligner den hverdag, I havde før MS diagnosen.

Share |