MS og omgangskredsen

MS ændrer ikke kun livet, for den syge selv og den allernærmeste familie. Også venner og den lidt større familie bliver påvirket af diagnosen. Først og fremmest fordi de får rollen som omsorgspersoner for den syge.

Det kan være vanskeligt for begge parter - både den syge og den "nye" omsorgsperson. Måske har I været vant til en helt anden rollefordeling i jeres venskab, og så kan være tidskrævende at finde sine ben i den nye situation.

Som omsorgsperson kan man også have mange af de samme følelser, som den syge selv - og samtidig føle, at der ikke rigtig "er plads" til de følelser. Som omsorgsperson kan man for eksempel føle både vrede og stor sorg over, at sådan en sygdom har ramt ens bedste ven. Samtidig afviser man måske sine egne følelser, fordi man synes, det er den sygdomsramte, det bør være mest synd for.

Der skal være plads til alles følelser i relationerne mellem sygdomsramte og omsorgspersonerne. På den led bliver omsorgspersoner også en bedre omsorgsyder.

Det allerbedste er, hvis I kan finde ud af at tage en åben snak om de forskellige følelser, I har. Også de følelser, som måske er svære at acceptere, man har. Det kan være, man som omsorgsperson er lidt skamfuld over at tænke på sig selv - at være bekymret for, i hvilken udstrækning ens eget liv bliver ændret.

Alle disse følelser og tanker er helt naturlige. Og det kan være en utrolig positiv oplevelse for begge parter, at man åbent og tillidsfuldt taler om det. På den led kan man i den nye situation få en dybere relation til hinanden.

Som omsorgsperson er det en god ide at have viden om sygdommen. Så kan du bedre forstå og sætte dig ind i det, den sygdomsramte fortæller. Og du vil også på den led selv blive en bedre omsorgsgiver.

Share |