Medicinsk behandling af akut attak

Akutte attakker behandles med en prednisolon kur. Det kan variere lidt fra klinik til klinik hvordan denne behandling administreres. Nogle får kuren som tabletter, andre intravenøst (i drop). Det er din neurolog der afgører hvordan dit attak skal behandles.

Share |