Sygdomsdæmpende medicin (DMD)

Sygdomsdæmpende medicin (DMD) er den eneste type medicinske behandling, som ændrer selve sygdomsforløbet og mekanismerne bag Multipel Sclerose. Medicinen virker ved at hæmme den inflamationsproces, som er årsag til den gradvise beskadigelse af nervefibrene. DMD har vist sig at forsinke sygdommens udvikling, samt at dæmpe attakkerne både i styrke og frekvens - det vil sige, at mange MS patienter oplever færre og mindre voldsomme attakker når de er i interferon behandling.

Sygdomsdæmpende medicin kaldes også for enten immunomodulatorisk eller immunosuppresiv behandling. Som det fremgår af navnet påvirker begge former for behandling på forskellig vis immunsystemet.

Immunomodulatorisk "modulerer" dvs. påvirker forskellige processer i immunsystemet i en retning der er gunstig i forhold til den skadelige inflamma-tionsproces der er kendetegnet ved MS. Den mest almindelige immunomodulatoriske behandling er interferonbehandling.

Immunosuppresiv "supprimerer", dvs. undertrykker processerne i immunsystemet. Det giver umiddelbart et kraftigere respons og mere effektfuld behand-lingen. Man skal dog omvendt være opmærksom på, at der kan følge alvorligere bivirkninger med, da immunsystemet bliver "trykket" så meget at den beskyttelse kroppen normalt får, ophæves. Der er f.eks. set PML tilfælde hos patienter i immunosuppressiv behandling.

Share |